Skolbiblioteket

I skolbiblioteket gör du mycket av ditt skolarbete. Skolbiblioteket är din viktigaste resurs tillsammans med dina lärare.

Till Spånga gymnasium och grundskolas skolbibliotek är du alltid välkommen.
Biblioteket är ett viktigt redskap för dig i dina studier där du söker information, lånar böcker eller få hjälp.

Du tillgång till

  • aktuell skön- och facklitteratur
  • databaser
  • tidningar
  • tidskrifter och
  • uppslagsverk, både på svenska och engelska.

Vi hjälper till med informationssökning och ger dig tips på vad du kan läsa i dina studier. Vi kan även låna böcker från universitet och högskolor.

Du är alltid välkommen att ge förslag på vad vi kan köpa in till skolbiblioteket.

Uppdaterad