Anpassad gymnasieskola

Du läser din utbildning i nära samarbete med gymnasieskolans yrkesprogram. Anpassad gymnasieskola på Spånga gymnasium liknar ingen annan skola.

Spånga gymnasium är en liten skola där vi ser och tar hand om varandra. Här kan du utvecklas i en unik lärmiljö med både djurhus och en anpassad bygganläggning.

Väljer du att läsa programmet ”Skog, mark och djur” har du praktiska lektioner i djurhuset och andra lokaler runt omkring. 

Väljer du att läsa programmet ”Fastighet, anläggning byggnation” har du praktiska lektioner på byggården i Kista. 

Våra lokaler – din lärmiljö

Du har ditt hemklassrum på Spånga gymnasium. Där har du de flesta av dina teoretiska lektioner. 

Djurhuset

Spånga gymnasium har ett djurhus med många olika djurarter, till exempel

  • reptiler
  • tropiska fåglar
  • tropiska fiskar
  • kaniner
  • får.

I anläggningen finns uppemot 1 000 djur fördelade på knappt 100 arter.

Till djurhuset hör också ett växthus och odlingar. 

Byggården

Vid byggården finns bygg- och verkstadslokaler både inomhus och utomhus. På byggården får du vara med och utforma skolgården. Här finns plats för bollspel, uteplats och gröna ytor.

Matsal

Du äter lunch med skolans övriga elever och vuxna. En assistent finns med i matsalen under lunchen. Är du på byggården äter du lunch på en närliggande skola.

På morgonen och under eftermiddagen kan du köpa mellanmål eller fika i skolans cafeteria

Idrottshall

Idrottshallen har två större salar med utrustning för all slags idrott. Här finns också ett mindre motionsrum och ett gym.

Ibland har du undervisning i simhallen under idrottshallen.

Har du idrottsundervisning utomhus är det ofta på någon närliggande gräs- eller konstgräsplan.

Skolgård

Skolgården har gröna ytor, sittbänkar och bollplan.

Program i anpassad gymnasieskola

Uppdaterad