Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Josefin Ström

Telefon
Telefon 076-124 12 96
E-post
E-post josefin.strom@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Peter Stålnacke

Telefon
Telefon 08-508 413 25
E-post
E-post peter.stalnacke@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Agneta Lindén

Telefon
Telefon 076-1290874
E-post
E-post agneta.linden@edu.stockholm.se

Uppdaterad