Fastighet, anläggning och byggnation

Vill du arbeta praktiskt? Och samtidigt lära dig mer om underhåll av fastigheter, reparationer och skötsel av olika parkmiljöer? På Spånga gymnasium läser du ett anpassat program om det du är intresserad av.

Utbildningen förbereder dig för att

 • arbeta med enkla reparationer
 • underhåll av fastigheter
 • skötsel av olika parkmiljöer.

Programmets innehåll

Det här är utbildningen för dig som tycker om att arbeta praktiskt med fastighetsskötsel och inom byggverksamheter.

Du lär dig hur man sköter en fastighet genom att du utför olika byggnads- och reparationsarbeten. Bygglokalen ligger i Kista. Du lär dig att hantera olika verktyg, ge bra service och att samarbeta med andra.

Lärande på en arbetsplats

Du får använda det du lärt på en riktig arbetsplats. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du har arbetsplatsförlagt lärande under minst 22 veckor.

Du har ditt arbetsplatsförlagda lärande på olika arbetsplatser med byggnation och fastighetsskötsel.

Skolans samordnare för arbetsplatsförlagt lärande har som uppgift att ordna en trygg och utvecklande plats till dig.

En vanlig dag

Du blir alltid mött vid skolan av någon ur personalen du känner.

Du börjar ofta din skoldag på byggården i Kista. Där arbetar du praktiskt och övar på olika moment. 

I ditt hemklassrum på Spånga gymnasium har du teoretiska lektioner. 

När du tagit studenten

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller skötsel av olika parkmiljöer.

Programfördjupningskurser, 900 poäng

 • Bygg och anläggning 2, 100p
 • Entreprenörskap, 100p
 • Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100p
 • Fastighetsskötsel – inre miljö, 100p
 • Hantverkstekniker 1, 100 p
 • Körning – Basmaskiner 1, 100p
 • Material och verktyg, 100p
 • Hem- och konsumentkunskap, 100p
 • Måleri 1, 100p

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan anpassad gymnasieskola 2023, Fastighet anläggning och byggnation, Spånga gymnasium.pdf

Uppdaterad