Inriktning hästhållning, profil lärling trav

Utbildningen är skräddar­sydd tillsammans med travbranschen och du är klar för anställning direkt efter skolan. Mer än halva din utbildning är förlagd till Solvalla på olika arbetsplatser inom travet.

Profilen lärling trav innebär att minst halva din utbildning är ute på arbetsplatser i branschen. Du arbetar hos landets största travtränare på Solvalla och kan tävla med Solvallas hästar.

De vanliga gymnasiekurserna läser du på Spånga gymnasium och får grundläggande behörighet till högskolan.

Arbetsplatsförlagt lärande och lärlingsutbildning

Halva din utbildning spenderar du på arbetsplatser i branschen.

 • I utbildningen ingår två sammanhållna praktikperioder om minst fem veckor varje läsår.
 • I årskurs 3 har du möjlighet att praktisera utomlands, till exempel i Frankrike eller USA.
 • Som lärling får du förhöjt studiebidrag.

Du kan

 • ta B-tränarlicens
 • montélicens
 • körlicens.

Programfördjupningskurser 500 poäng

 • Hästkunskap 3, 100 poäng
 • Djur specialisering, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk, 100 poäng
 • Trav 1
 • Trav 2

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Uppdaterad