Naturbruksprogrammet

Är djur din största passion i livet? Vill du lära dig mer om olika arters behov och beteenden? Vill du samtidigt utveckla ditt naturvetenskapliga tänkande och bredda din kompetens? Eller drömmer du om att arbeta med hästar?

På Spånga gymnasium väljer du mellan två inriktningar inom naturbruksprogrammet, djurvård och hästhållning.

Du har möjlighet att läsa in de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Vi har sedan många år ett etablerat välfungerande samarbete med olika aktörer inom branschen.

Oavsett vilken inriktning du väljer finns möjligheter att göra APL utomlands.

Inriktning djurvård

Inriktning djurvård vänder sig till dig som vill lära dig att hantera och sköta djur. För dig kommer djuranläggningen vara hjärtat i utbildningen.

Länk till beskrivning av lokaler

Inom båda profilerna läser du grundkurs i läkemedelshantering (D9), något som krävs för att arbeta inom djursjukvården. 

Profil djurpark och djursjukvård

Du får en skräddarsydd utbildning med en bred bas för att arbeta som djurvårdare. Oavsett om du vill arbeta på en djurpark, i en djurklinik eller starta eget. Eftersom du bokstavligt talat studerar i en djurpark blir skötsel och hantering av olika djurslag ett självklart och naturligt inslag i din utbildning.

Programfördjupningskurser kurser, 700 poäng

 • Djurens hälso- och sjukvård 2, 200 poäng
 • Fysik 1b1, 100 poäng
 • Kemi1, 100 poäng
 • Matematik 2a, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Svenska 2/Svenska som andra språk 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturbruksprogrammet, djurvård och djursjukvård, Spånga gymnasium (pdf, 54 kB, nytt fönster)

Väljer du profil djurpark och djursjukvård får du de kunskaper och intyg som du behöver för att yrkesmässigt bedriva handel med sällskapsdjur, så kallat Zoohandelsintyg. Du kommer också få möjlighet att arbeta med ZIMS - ett måste i djurparksvärlden.

Profil djurvård och naturvetenskap

Du får en bred bas för att arbeta med djur och naturvetenskapliga kompetens. Istället för vissa djurkurser läser du kurser inom

 • matematik
 • fysik och
 • kemi.

Programfördjupningskurser, 700 poäng

 • Djurens hälso- och sjukvård 2, 200p eller
 • Djur för forskningsändamål, 100p
 • Matematik 2a,100p
 • Matematik 3, 100p
 • Fysik 1b1, 100p
 • Kemi1, 100p
 • Svenska/Svenska som andra språk 2, 100p

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturbruksprogrammet, djurhållning - profil naturvetenskap och djurvård, Spånga gymnasium (pdf, 147 kB, nytt fönster)

För fullständig naturvetenskaplig behörighet kompletterar du med ytterligare kurser efter att du avslutat gymnasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du arbetar praktiskt både i djuranläggningen och på olika arbetsplatser som djurparker eller kliniker runt om i landet. Eller, om du vill åka längre bort för din APL, har vi samarbeten med institutioner på Borneo och i Australien.

Om du gör APL utanför Stockholmsområdet eller utomlands ordnar vi boende och resor.

Inriktning hästhållning

Utbildningen är skräddar­sydd tillsammans med travbranschen och du är klar för anställning direkt efter skolan. Mer än halva din utbildning är förlagd till Solvalla på olika arbetsplatser inom travet.

Profil lärling trav

Lärlingsutbildning innebär att minst halva utbildningen är förlagd till arbetsplatser. Du arbetar hos landets största travtränare på Solvalla. De vanliga gymnasiekurserna läser du på Spånga gymnasium. Du kan också läsa in behörighet till högskolan. Som lärling får du förhöjt studiebidrag. 

I utbildningen ingår också två sammanhållna praktikperioder om minst fem veckor varje läsår. I årskurs 3 har du möjlighet att praktisera utomlands , till exempel i Frankrike eller USA.

Du kan

 • ta B-tränarlicens
 • montélicens
 • körlicens.

Programfördjupningkurser 500 poäng

 • Hästkunskap 3, 100 poäng
 • Djur specialisering, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk, 100 poäng
 • Trav 1
 • Trav 2

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2021/2022: Naturbruksprogrammet, hästhållning, lärling trav, Spånga gymnasium (pdf, 211 kB, nytt fönster)

Som elev får du också möjlighet att tävla med skolans hästar.

Uppdaterad