Naturbruksprogrammet

Är djur din största passion i livet? Vill du lära dig mer om olika arters behov och beteenden? Vill du samtidigt utveckla ditt naturvetenskapliga tänkande och bredda din kompetens? Eller drömmer du om att arbeta med hästar?

På Spånga gymnasium väljer du mellan två inriktningar inom naturbruksprogrammet, djurvård och hästhållning.

Du har möjlighet att läsa in de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Vi har sedan många år ett etablerat välfungerande samarbete med olika aktörer inom branschen.

Oavsett vilken inriktning du väljer finns möjligheter att göra APL utomlands.

Inriktning djurvård

Inriktning djurvård vänder sig till dig som vill lära dig att hantera och sköta djur. För dig kommer djuranläggningen vara hjärtat i utbildningen.

Länk till beskrivning av lokaler

Inom båda profilerna läser du grundkurs i läkemedelshantering (D9), något som krävs för att arbeta inom djursjukvården. 

Profil djurpark och djursjukvård

Du får en skräddarsydd utbildning med en bred bas för att arbeta som djurvårdare. Oavsett om du vill arbeta på en djurpark, i en djurklinik eller starta eget. Eftersom du bokstavligt talat studerar i en djurpark blir skötsel och hantering av olika djurslag ett självklart och naturligt inslag i din utbildning.

Programfördjupande kurser, 700 poäng

 • Bevarandebiologi, 100p
 • Biologi-nb-specialisering, etologi, 100p
 • Djurparksdjur 1,100p
 • Djurparksdjur 2, 100p
 • Guidning i naturbruksmiljöer, 100p
 • Svenska/Svenska som andra språk 2 100p eller
 • Service och bemötande 1 100p
 • Sällskapsdjur 2

Väljer du profil djurpark och djursjukvård får du de kunskaper och intyg som du behöver för att yrkesmässigt bedriva handel med sällskapsdjur, så kallat Zoohandelsintyg. Du kommer också få möjlighet att arbeta med ZIMS - ett måste i djurparksvärlden.

Profil djurvård och naturvetenskap

Du får en bred bas för att arbeta med djur och naturvetenskapliga kompetens. Istället för vissa djurkurser läser du kurser inom

 • matematik
 • fysik och
 • kemi.

Programfördjupande kurser, 700 poäng

 • Djurens hälso- och sjukvård 2, 200p eller
 • Djur för forskningsändamål, 100p
 • Matematik 2a,100p
 • Matematik 3, 100p
 • Fysik 1b1, 100p
 • Kemi1, 100p
 • Svenska/Svenska som andra språk 2, 100p

För fullständig naturvetenskaplig behörighet kompletterar du med ytterligare kurser efter att du avslutat gymnasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du arbetar praktiskt både i djuranläggningen och på olika arbetsplatser som djurparker eller kliniker runt om i landet. Eller, om du vill åka längre bort för din APL, har vi samarbeten med institutioner på Borneo och i Australien.

Om du gör APL utanför Stockholmsområdet eller utomlands ordnar vi boende och resor.

Inriktning hästhållning

Utbildningen är skräddar­sydd tillsammans med travbranschen och du är klar för anställning direkt efter skolan. Mer än halva din utbildning är förlagd till Solvalla på olika arbetsplatser inom travet.

Profil lärling trav

Lärlingsutbildning innebär att minst halva utbildningen är förlagd till arbetsplatser. Du arbetar hos landets största travtränare på Solvalla. De vanliga gymnasiekurserna läser du på Spånga gymnasium. Du kan också läsa in behörighet till högskolan. Som lärling får du förhöjt studiebidrag. 

I utbildningen ingår också två sammanhållna praktikperioder om minst fem veckor varje läsår. I årskurs 3 har du möjlighet att praktisera utomlands , till exempel i Frankrike eller USA.

Du kan

 • ta B-tränarlicens
 • montélicens
 • körlicens.

Som elev får du också möjlighet att tävla med skolans hästar.

APL - arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram i gymnasieskolan i minst 15 veckor. I gymnasiesärskolan ska arbetsplatsförlagt lärande förekomma på alla nationella program i minst 22 veckor. En elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av denna utbildning som arbetsplatsförlagt lärande. Omfattningen ska då räknas från och med det läsår som eleven påbörjar den gymnasiala lärlingsutbildningen.

Källa: 4 kapitlet 8 § gymnasieförordningen

Uppdaterad