Naturvetenskapsprogrammet

Vill du förstå världen vi lever i och hur vi kan påverka vår framtid? Vill du få verktyg att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande?

På Spånga gymnasium utvecklar du ditt naturvetenskapliga tänkande genom att studera samspelet mellan experiment och teori. Du får verktyg för att lösa problem och dra slutsatser utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

För att din utbildning ska få verklighetsförankring har vi samarbete med Vetenskapen hus genom Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

Inriktning naturvetenskap

Inriktningen vänder sig till dig som särskilt vill satsa på en framtid inom naturvetenskap och teknik. Efter examen är du väl förberedd för högskolestudier och behörig till flera högskole- och universitetsutbildningar.

I undervisningen löper experiment och laborationer som en röd tråd. Det hjälper dig att förstå naturens olika fenomen och att utveckla de kunskaper som du behöver inför framtiden. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet.

Utbildningen lägger stor vikt vid de förmågor du behöver för att lyckas med dina högskoleförberedande studier.

Labbar och experiment

Experiment och laborationer löpa som en röd tråd genom din utbildning. Just nu bygger vi upp ett samarbete med Tekniska museet och projektet Wisdome Stockholm.

Programfördjupningskurser 200 poäng 

  • Naturvetenskaplig specialisering 100 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, Spånga gymnasium (pdf)

Uppdaterad