Språkintroduktion

På Spånga gymnasium erbjuder vi språkintroduktion och särskilt stöd för dig i att läsa och skriva.

Du utvecklar dina kunskaper i svenska för att kunna gå vidare till studier på gymnasiet eller någon annan utbildning. Du blir placerad i en klass där alla har liknande behov utifrån

 • bakgrund
 • skolerfarenheter
 • språkkunskaper
 • ämneskunskaper
 • eventuella yrkeserfarenheter.

Du kan läsa och få betyg i

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • kemi
 • fysik
 • biologi
 • idrott
 • musik
 • bild
 • samhällskunskap
 • historia
 • geografi
 • religion och
 • modersmål.

Läsa och skriva - alfabetisering

Du som behöver hjälp med att lära dig att läsa och skriva studerar i en liten grupp i ett lugnare tempo. Du läser

 • svenska som andra språk
 • matematik
 • idrott och hälsa
 • bild
 • samhällskunskap
 • introduktion till det svenska samhället
 • grundläggande modersmål.

Uppdaterad