Språkintroduktion

På Spånga gymnasium väljer du som är nyanländ mellan allmän inriktning eller en inriktning där du får specialpedagogiskt stöd för din alfabetisering.

Du utvecklar dina kunskaper i svenska för att kunna gå vidare till studier på gymnasiet eller någon annan utbildning. 

Allmän inriktning

Utbildning för att du ska bli behörig till gymnasiet. Den varar mellan ett och tre år. Du placeras i en undervisingsgrupp utifrån

 • din bakgrund
 • dina skolerfarenheter
 • dina språkkunskaper
 • dina ämneskunskaper och
 • eventuella yrkeserfarenheter.

Du kan läsa och få betyg i

 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • biologi
 • idrott
 • musik
 • bild
 • samhällskunskap
 • historia
 • geografi
 • religion och
 • modersmål.

Specialpedagogisk profil - alfabetisering

För dig som behöver hjälp med att lära dig att läsa och skriva. Du läser i en mindre grupp i  ett lugnare tempo. Du läser

 • svenska som andra språk
 • idrott och hälsa
 • bild och
 • grundläggande modersmål.

I utbildningen ingår även samhällsorientering och introduktion till det svenska samhället.

Språkintroduktion - introduktionsprogram

Språkintroduktion är till för dig som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Specialpedagogisk profil i Stockholms stads gymnasieskolor

Specialpedagogisk profil innebär att undervisningen och lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även gruppstorleken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.

Specialpedagogisk profil

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad