Språkintroduktion

Här får du som nyss kommit till Sverige fokusera på svenska samtidigt som du läser de ämnen du behöver för att komma vidare i studier.

När du kommer till oss frågar vi dig vad du har för mål med dina studier och vad du tänker om framtiden. Vi testar också dina kunskaper i svenska som andraspråk, matematik och engelska. Sen tar vi tillsammans fram en individuell studieplan.

Språkintroduktion på Spånga gymnasium

Du kommer vara i en klass där du får utveckla dina kunskaper utifrån din nivå.

Så här fungerar det hos oss:

 • Du har en mentor som följer din kunskapsutveckling i alla ämnen och ni har utvecklingssamtal på höstterminen och vårterminen för att följa upp hur det går och planera framåt.
 • Du träffar din lärare i svenska som andraspråk flera gånger i veckan och den personen kommer också vara din mentor. 
 • Ämneslärarna som undervisar på språkintroduktion har lång erfarenhet av att jobba på programmet.
 • Målet är att du ska lära dig läsa, skriva, analysera, reflektera och problematisera.
 • Du kan också få hjälp med studiehandledning på ditt modersmål.

Lokaler

Du kommer ha de flesta av dina lektioner i ett hemklassrum. Här finns också

 • idrottshall
 • matsal med eget kök
 • djurhus.

En vanlig dag

En vanlig dag på språkintroduktion:

 • Dagen kan börja med att du har svenska som andraspråk i ditt hemklassrum med din lärare och mentor. Ni läser, diskuterar, och analyserar språk och innehåll tillsammans.
 • Kort rast
 • Nästa lektion kan vara biologi. Där tittar ni på en film, diskuterar och arbetar med en text som behandlar innehållet. Ni får stöd och hjälp med läsningen.
 • Lunch i matsalen med klasskompisar.
 • Efter lunch är det matematik och ni träffar då elever från andra klasser på språkintroduktion.
 • Dagen avslutas med idrott i skolans stora idrottshall.

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Idrott och hälsa

Språkintroduktion alfabetisering och basnivå
(IMS-Alfa och IMS-Bas)

 • svenska som andra språk
 • idrott och hälsa
 • matematik.

Språkintroduktion mot yrkesförberedande program
(IMS-yrke)

 • svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • samhällskunskap
 • religionskunskap
 • bild.

Språkintroduktion mot studieförberedande program
(IMS-Stud)

 • historia
 • geografi
 • fysik
 • kemi.

Nästa steg

Om du uppnår gymnasiebehörighet kan du efter ett år på språkintroduktion söka till ett nationellt program på Spånga gymnasium eller på en annan gymnasieskola. Du kan även välja att söka till ett annat introduktionsprogram, till vuxengymnasium eller att gå ut i arbetslivet.

Det finns även möjlighet för dig som inte uppnår gymnasiebehörighet att läsa vidare på antingen folkhögskola, Komvux eller SFI.

Uppdaterad