Yrkesintroduktion

Du som är intresserad av naturbruk och djurvård och behöver läsa i din egen takt utifrån dina egna villkor, sök yrkesintroduktion med specialpedagogisk profil på Spånga gymnasium.

Du arbetar i mindre grupper med många vuxna omkring dig. Utbildningen är individuell utifrån dina förutsättningar och behov.

Du genomför kurser eller moment från naturbruksprogrammet och studerar ämnen och kurser från grundskola och gymnasieskola.

Utbildningens mål

Du får en introduktion till arbetslivet i allmänhet och till olika yrkesområden inom naturbruk. Du utvecklar förmågor som krävs för att fungera som vuxen och samhällsmedborgare.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Du arbetar på en arbetsplats utanför skolan. Du praktiserar och arbetar i skolans djuranläggning. Där du får arbeta med allt från

  • reptiler
  • tropiska fåglar
  • fiskar
  • kaniner och
  • får.

Det finns också växthus och odlingsbäddar på skolan.

Specialpedagogisk profil

Har du behov av att studera i mindre grupp? Du kan få olika slags extra stöd.

Uppdaterad