Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är rätt val för dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt, styrs och fungerar.

Du studerar människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Frågor om

  • demokrati
  • kommunikation
  • etik
  • genus
  • miljö
  • makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter

är sådant du kommer få lära dig mer om.

Inriktningar

Uppdaterad