Programinriktat val

På Spånga gymnasium läser du för behörighet mot naturbruksprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet.

På Spånga gymnasium kan du läsa programinriktat val mot

  • naturbruksprogrammet inriktning djurvård
  • naturbruksprogrammet inriktning hästhållning
  • naturvetenskapsprogrammet.

Parallellt med att du läser de kurser som ingår i programmet läser du även in de betyg du behöver för att bli behörig. När du blir behörig till gymnasieskolan förs du över till programmet du har sökt till.

Utbildningen är ettårig men kan förlängas om behov finns. För att vara behörig till Programinriktat val måste du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk
  • engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen eller
  • engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

Läser du mot naturbruksprogrammet och inte blir behörig inom ett år kan du fullfölja din utbildning inom yrkesintroduktion, ett introduktionsprogram.

Läser du mot naturvetenskapsprogrammet och inte blir behörig under året hjälper vi dig att hitta en utbildning som passar just dig.

Programinriktat val - introduktionsprogram

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program. Du ska, så snart som möjligt, kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Uppdaterad