Programinriktat val

Programmet är för dig som saknar betyg i några ämnen för att bli behörig till ett nationellt program. Här på Spånga gymnasium läser du för behörighet mot naturbruksprogrammet eller naturvetenskapsprogrammet.

Du ska så snabbt som möjligt bli klar med grundskoleämnena för att helt kunna fokusera på det nationella programmet. Tillsammans med dig skriver vi en individuell studieplan med mål, längd och innehåll.

Behörighet

För att få läsa hos oss behöver du ha godkända betyg i 

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen eller
 • engelska och matematik och i minst tre andra ämnen.

Programinriktat val på Spånga gymnasium

Här hos oss läser du mot

 • naturbruksprogrammet inriktning djurvård
 • naturbruksprogrammet inriktning hästhållning
 • naturvetenskapsprogrammet.

Parallellt med att du läser de kurser som ingår i programmet läser du även in de betyg du behöver för att bli behörig. När du blir behörig till gymnasieskolan förs du över till programmet du har sökt till.

Utbildningen är ettårig men kan förlängas om du behöver det.

Lokaler

I skolans lokaler finns

 • laborationssalar
 • klassrum i olika storlek
 • stall och djuranläggning. 

Om läser mot naturbruksprogrammet har du tillgång till djurhuset där det finns många djurarter som får, hästar och grodor.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet hjälper dig att nå undervisningens mål och underlättar för dig att lära och utvecklas. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och ger stöd till elever och personal.

I elevhälsoteamet arbetar

 • skolsköterska
 • specialpedagog
 • kurator
 • studie- och yrkesvägledare
 • rektor
 • speciallärare.

Nästa steg

Efter dina studier på programinriktat val ska du så snabbt som möjligt fokusera på det nationella programmet.  

 • Läser du mot naturbruksprogrammet och inte blir behörig inom ett år kan du fullfölja din utbildning inom yrkesintroduktion, ett introduktionsprogram.
 • Läser du mot naturvetenskapsprogrammet och inte blir behörig under året hjälper vi dig att hitta en utbildning som passar just dig.

Uppdaterad